công ty dương kim long,Công ty TNHH Dịch vụ Và Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, thu hồi nợ, dương kim long, duong kim long, thu nợ, công ty dương kim long, bảo vệ duong kim long, bảo vệ

công ty dương kim long,Công ty TNHH Dịch vụ Và Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, thu hồi nợ, dương kim long, duong kim long, thu nợ, công ty dương kim long, bảo vệ duong kim long, bảo vệ

công ty dương kim long,Công ty TNHH Dịch vụ Và Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, thu hồi nợ, dương kim long, duong kim long, thu nợ, công ty dương kim long, bảo vệ duong kim long, bảo vệ

công ty dương kim long,Công ty TNHH Dịch vụ Và Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, thu hồi nợ, dương kim long, duong kim long, thu nợ, công ty dương kim long, bảo vệ duong kim long, bảo vệ

công ty dương kim long,Công ty TNHH Dịch vụ Và Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, thu hồi nợ, dương kim long, duong kim long, thu nợ, công ty dương kim long, bảo vệ duong kim long, bảo vệ
dương kim long, duong kim long, thu hoi no duong kim long, Thu Hồi Nợ Dương Kim Long, thu hồi nợ Dương Kim Long, thu hồi nợ, dương kim long, duong kim long, thu nợ, công ty dương kim long, bảo vệ duong kim long,
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ THU HỒI NỢ DƯƠNG KIM LONG
0933 779 009
Menu
BẢNG GIÁ THU HỒI NỢ

       CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ THU HỒI NỢ DƯƠNG KIM LONG

       Địa chỉ: Ấp Bình Minh – Bình Châu – Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu
           Hotline (1): 0933 779 009 (Mr.Ken)       Website: www.duongkimlong.com    
    NHẬN THU HỒI NỢ TOÀN QUỐC    
           

BẢNG PHÍ CÔNG TÁC 

          Đơn vị tính: đồng
STT SỐ TIỀN THU NỢ CÁC TỈNH: BÌNH THUẬN, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG,  TP.
HỒ CHÍ MINH
CÁC TỈNH: MIỀN TÂY NAM BỘ, BÌNH PHƯỚC, KHÁNH HÒA CÁC TỈNH KHÁC THUỘC MIỀN NAM CÁC TỈNH THUỘC MIỀN BẮC
1 Dưới    50.000.000 3,000,000 5,000,000 7,000,000 Không nhận thu hồi
2 Từ       50.000.000      -     100.000.000 8,000,000 10,000,000 10,000,000
3 Từ     100.000.000      -     200.000.000 9,000,000 11,000,000 20,000,000 Số thu nợ * 17%
4 Từ     200.000.000      -     400.000.000 10,000,000 12,000,000 Số thu nợ * 15%
5 Từ     400.000.000      -     600.000.000 11,000,000 12,000,000 40,000,000 Số thu nợ * 14%
6 Từ     600.000.000      -     800.000.000 12,000,000 14,000,000 Số thu nợ * 12%
7 Từ     800.000.000      -  1.500.000.000 14,000,000 16,000,000 55,000,000 Số thu nợ * 10%
8 Từ    1.500.000.000    -  3.000.000.000 15,000,000 18,000,000 70,000,000 Số thu nợ *   8.5%
9 Từ    3.000.000.000    -  5.000.000.000 18,000,000 22,000,000 80,000,000 Số thu nợ *   7%
10 Trên 5.000.000.000      20,000,000 25,000,000 90,000,000 Số thu nợ *   5%
¯GHI CHÚ:giảm từ 20 đến 60% phí công tác khi khách hàng giới thiệu giúp công ty chúng tôi ký kết thành công 1 hợp đồng thu hồi nợ mới (% giảm giá sẽ dựa vào số nợ phải thu hồi của hợp đồng mới) 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Gọi điện SMS Chỉ đường
0933 779 009 (KEN KAKA)
Go Top